Naše služby

Komplexní lékařská péče o děti a dorost

Staráme se o děti od propuštění z porodnice až do 19 let. Komplexní přístup znamená sledování tělesného a psychického vývoje v daném sociálním prostředí, poradenství ohledně péče o tělo, výživu a výchovu. Nedílnou součástí  je očkování (základní i nadstandardní) jako účinný nástroj snižování rizika závažných onemocnění.

Při nemoci volíme léčbu podle původce i s pomocí rychlé diagnostiky v ambulanci (CRP, Streptest, vyšetření moči), podle potřeby provádíme kultivační vyšetření a zasíláme na odběry krve. Spolupracujeme s odbornými ambulancemi, připravujeme děti na případné operační zákroky. Zajišťujeme převazy ran a vytažení stehů.

Vyřizujeme i nezbytné administrativní záležitosti (potvrzení, posudky, pojistky, návrhy na lázně).