Ceník služeb

Posudek před nástupem do MŠ, jeslí 100 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu (SŠ, VŠ, nástavb. studium) 100 Kč
Zdravotní způsobilost k ozdrav. pobytu, táboru, školy v přírodě 100 Kč
Vyplnění tiskopisů pojist. událostí (úraz, hospitalizace, bolestné) 150 Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost 200 Kč
Vyšetření k žádosti o řidič. oprávnění 200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 200 Kč
Vyšetření pro svářečský průkaz, práce ve výškách 200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu, dříve vydaných dokladů 50 Kč
Sportovní prohlídka (bez klid. EKG) 200 Kč
Nepovinné očkování 100 Kč