Ceník služeb

Posudek před nástupem do MŠ, jeslí
100 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu
(SŠ, VŠ, nástavb. studium)
100 Kč
Zdravotní způsobilost k ozdrav. pobytu, táboru, školy v přírodě
100 Kč
Vyplnění tiskopisů pojist. událostí
(úraz, hospitalizace, bolestné)
200 Kč
Výpis z dokumentace na vlastní žádost
200 Kč
Vyšetření k žádosti o řidič. oprávnění
200 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz
200 Kč
Vyšetření pro svářečský průkaz, práce ve výškách
200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu, dříve vydaných dokladů
100 Kč
Sportovní prohlídka
(bez klid. EKG)
200 Kč
Nepovinné očkování
100 Kč